Skip links

Setkání s knězem s možností sv. přijímání a svátosti smíření

Mši slouží

Kostel - vstup vchodem u sakristie

Datum

28. listopadu 2020

Čas

16:00 - 18:00

Setkání s knězem s možností sv. přijímání a svátosti smíření