Skip links

Setkání s knězem s možností sv. přijímání a svátosti smíření

Mši slouží

Vstup vchodem od sakristie
Vstup vchodem od sakristie

Datum

07. března 2021

Čas

17:00 - 18:00

Setkání s knězem s možností sv. přijímání a svátosti smíření