Skip links

Tichá adorace před Nejsvětější svátostí, svátost smíření

Datum

04. srpna 2021

Čas

18:00 - 19:00

Tichá adorace před Nejsvětější svátostí, svátost smíření