Skip links

Tichá adorace před Nejsvětější svátostí, svátost smíření – v kostele sv. Tomáše

Datum

15. února 2023

Čas

18:15 - 19:00

Tichá adorace před Nejsvětější svátostí, svátost smíření – v kostele sv. Tomáše