Skip links

Víra v čase epidemie

Program v kostele a slavení neděle

Program v kostele je oproti „normálnímu provozu“ poznamenán nepříznivou epidemiologickou situací, která s sebou přináší ne vždy příjemné změny.

Především je (podle aktuálního stupně PES) omezen počet účastníků bohoslužeb. Proto je na bohoslužby o nedělích a některých svátcích (kromě ranní mše sv. v 8 hodin) nutná registrace účastníků, po naplnění povolené kapacity už není účast na dané bohoslužbě bohužel možná. Bohoslužby ve všední dny jsou bez registrace.

Dodržujte důsledně hygienické předpisy: zakrytí dýchacích cest, dezinfekci rukou, rozestupy alespoň 2 metry (rozestupy nemusí být u členů jedné domácnosti)! Během mše sv. není společný zpěv, nepřinášíme obětní dary ani si nepodáváme ruce při pozdravení pokoje. Eucharistii přijímáme přednostně na ruku, pokud někdo z vážných důvodů přijímá do úst, ať přistoupí k přijetí eucharistie až jako poslední. Pokud vnímáte jakýkoli (i malý) zdravotní problém, do kostela nechoďte, neohrožujte zdraví ostatních!

Nedělních bohoslužeb se může zúčastnit pouze část z nás, proto stále platí dispenz otce biskupa Vojtěcha od nedělní účasti na mši svaté. Kdo se ze jí zdravotních nebo jiných důvodů nemůže zúčastnit, může slavit neděli bohoslužbou slova v rodině nebo malém společenství, případně prožít mši skrze televizi Noe, rádio Proglas nebo se připojit ke mši sv. on-line. Též se v neděli od 17 do 18 hod. v kostele může individuálně setkat s knězem a přijmout eucharistii. V této době je též možnost přijetí svátosti smíření. Vstup bočním vchodem od sakristie.

Neprobíhají hromadné akce a setkání na faře, jsou podstatně omezeny (či zastaveny) společné přípravy. Pokud chcete např. domluvit křest dítěte, volejte na číslo 731 402 777.

K neděli (a některým svátkům) si též můžete poslechnout zamyšlení faráře Jana Pacnera na kanále YouTube, aktuální zamyšlení je na našich farních stránkách.

Sledujte, prosíme, sekce „aktuality“„ohlášky“, kde najdete bližší informace na týden a případné aktuální změny. Tam také najdete aktuální časy, kdy je kostel otevřen k osobní modlitbě.

Inspirace pro rodinnou bohoslužbu