Skip links

Aktuality

Tags
Rozloučení s P. Pavlem Kopečkem

Rozloučení s P. Pavlem Kopečkem

V neděli 22. srpna 2021 jsme se při mši svaté v 9.30 rozloučili s P. Pavlem Kopečkem, který z naší farnosti odešel už během prázdnin – působil ve farnosti jako výpomocný duchovní. Společně jsme se pomodlili a poděkovali mu za jeho službu. Do nového působiště mu vyprošujeme hojnost Božího požehnání! Fotky z bohoslužby

Tags
Německo-česká mše sv. 1. srpna v 11 hodin

Německo-česká mše sv. 1. srpna v 11 hodin

V neděli  1. srpna 2021 bude kromě obvyklých bohoslužeb (8:00, 9:30 a 19:00 hod.) též německo-česká mše svatá v 11 hodin. Tato mše sv. proběhne v rámci festivalu Meeting Brno (více na www.meetingbrno.cz) a partnerství brněnské diecéze s německou diecézí Rottenburg-Stuttgart. Hlavním celebrantem bude dómský kanovník této diecéze Dr. Uwe Scharfenecker, koncelebrantem

Tags
Bohoslužby o prázdninách (od 4. července do 29. srpna)

Bohoslužby o prázdninách (od 4. července do 29. srpna)

O letošních prázdninách budou v daném časovém období bohoslužby takto: Neděle: 8:00, 9:30 a 19:00 (SK) hod. Mše sv. v 11 hod. není, nedělní večerní mše sv. je i o prázdninách ve slovenštině. Pondělí – pátek: pouze 19:00 hod. Mše sv. v 8 hod. není, můžete navštívit mši sv. v kostele sv. Tomáše v 7:00 hod. Tam

Tags
Svatodušní obnova online

Svatodušní obnova online

Tým Live 4G zve na Svatodušní duchovní obnovu online v neděli 16. 5. 2021 od 14 do 20 hodin. Obnova je určena všem, kteří se chtějí na jedno odpoledne doma zastavit a prožít několik hodin v Boží přítomnosti. Připojit se můžete na YouTube kanále Live4G. Další informace najdete na Facebooku v události

Tags
Slavnost Nanebevzetí Páně a svatodušní novéna

Slavnost Nanebevzetí Páně a svatodušní novéna

O slavnosti Nanebevstoupení Páně (čtvrtek 13. května 2021) budou mše sv. v 8:00 a 19:00 hodin. Nebude tedy slovenská mše sv. v 17:45 hod., která bývala o slavnostech v době výrazné omezení kapacity kostela. Svatodušní novénu budeme od pátku 14. 5. v jednoduché formě (přímluvy, píseň k Duchu sv.) prožívat při každé mši sv. Pokud byste chtěli prožít společně delší

Tags
Situace od 26. dubna 2021 – u sv. Jakuba bez registrace

Situace od 26. dubna 2021 – u sv. Jakuba bez registrace

V souvislosti s novým nařízením vlády z 23. 4. 2021 už neplatí omezení počtu účastníků 10% kapacity kostela, proto v kostele sv. Jakuba není potřebná registrace na nedělní bohoslužby.Nadále je potřeba mít zakryté dýchací cesty (respirátorem nebo nanorouškou), dodržovat dvoumetrové rozestupy mezi účastníky (s výjimkou členů jedné domácnosti) a dezinfikovat si ruce

Tags
Svátost smíření před Velikonocemi

Svátost smíření před Velikonocemi

Před Velikonocemi bude příležitost ke svátosti smíření v následujících časech: Před ranními bohoslužbami a bohoslužbami v neděli dopoledne: vždy půl hodiny před začátkem Před večerními bohoslužbami ve všední dny: od 18 hod. (od pátku 26. 3. do středy 31. 3.) Květná neděle 28. 3.: 17:00 – 19:00 Zelený čtvrtek 1. 4.: 17:00 – 18:30 Od