Skip links

Kontakty

Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba, Brno

sídlo Jakubská 126/11, Brno 602 00

IČ: 64326314
DIČ: CZ 64326314

Farnost kromě přijímání darů vyvíjí soustavnou hospodářskou činnost za účelem dosažení zisku, který využívá pro opravy vlastněných památek a dobročinnou činnost.
V současné době kromě oprav připravujeme i otevření kostela v prostorách, které byly dříve nedostupné. Návštěvníci budou moci navštívit architektonicky jedinečný prostor krovu a vystoupat do věže k vyhlídce na město Brno.

e-mail: otevreno@svatyjakub.cz

Osobní setkání domluvíte kdykoli na
telefonu:
+420 731 402 777

administrativu vyřešíme
v pondělí nebo středu (o školních prázdninách pouze ve středu) v časech:
9.00–12.00 nebo 17.00–18.00

facebook
fb stránka farnost sv. Jakuba
fb stránka jakubčatá

Bankovní spojení

Číslo účtu a QR kód pro dary farnosti
5837046003/5500


QR kód můžete použít pro platbu z vaší bankovní aplikace.

Za Vaši štědrost upřímně děkujeme!

Potřebujete potvrzení o daru?
Vyplňte a odešlete tento formulář s údaji, podle kterých potvrzení doručíme.  

Ve farnosti slouží

P. Jan Pacner

farář

e-mail: jan.pacner@svatyjakub.cz

P. Jiří Cajzl

farní vikář
Jáhni
 • Josef Múčka
 • René Caha
 • Jan Husek
Pastorační rada farnosti

Poradní orgán faráře, má napomáhat rozvoji pastorační péče ve farnosti tím, že vytváří prostor pro společné pastorační rozlišování. Navrhuje praktické pastorační kroky.

 • Josef Múčka
 • Helena Múčková
 • Andrea Horáková
 • Iva Kopřivová
 • Pavel Krpálek
 • Petr Procházka
 • Ĺubomir Skirka
 • Adam Kušlita
 • Zuzana Husková
 • Ondřej Múčka
 • Radomír Kaisler
Ekonomická rada farnosti

Pomocný a poradní orgán faráře, podílí se na hospodaření s majetkem farnosti s péčí řádného hospodáře. Schvalují všechny výdaje farnosti nad 50 tis. Kč. Schvalují rozpočet a uzávěrku.

 • Oldřich Haičman
 • Josef Múčka
 • Jan Lerche
 • Petra Šedová