Skip links

Kontakty

Římskokatolická farnost u kostela svatého Jakuba
děkanství brněnské okres Brno-město

Jakubská 11
602 00 Brno

e-mail: brno-jakub@dieceze.cz

Osobní setkání domluvíte kdykoli na
telefonu:
+420 731 402 777

administrativu vyřešíme
v pondělí nebo středu v časech:
9.00–12.00 nebo 17.00–18.00

facebook
fb stránka farnost sv. Jakuba
fb stránka jakubčatá

Můžete nám také poslat zprávu

Ve farnosti slouží

P. Jan Pacner

farář

e-mail: kaplan.pacner@gmail.com

P. Jiří Cajzl

farní vikář

P. Doc. Ing. Radomil Kaláb, CSc.

výpomocný duchovní

doc. ThDr. Ing. Pavel Kopeček, Th.D.

Mgr. Tomáš Marada, DiS.

Jáhni

  • Mgr. Josef Múčka
  • MUDr. René Caha
Bankovní spojení

Česká spořitelna a.s., číslo účtu:
1345215319/0800 (provoz farnosti)

Fio banka, číslo účtu:
2100706341/2010 (opravy)

Za Vaše dary upřímně děkujeme. Pán Bůh zaplať!

Webmaster

e-mail: pahorek@volny.cz