Skip links

Jakubčatá

Jakubčatá

KTO SME?

Sme slovenské kresťanské spoločenstvo mladých študujúcich a pracujúcich v Brne. Počas akademického roka spievame v kostole sv. Jakuba na slovenských sv. omšiach a organizujeme mnoho aktivít pre mladých, ktorí si chcú nájsť nových priateľov, priblížiť sa k Bohu alebo proste robiť vo svojom živote niečo viac.

od roku

2006

Jakubčatá

KDE BOLO, TAM BOLO…

V roku 2006 sa vďaka otcovi Mariánovi Kalinovi začali u sv. Jakuba slúžiť nedeľné slovenské omše a na jeho podnet začala skupina študentov tieto omše doprevádzať spevom a hudbou. Tak vznikol zbor.

Ako sa členovia zboru zbližovali, začali sa rozmnožovať aj ich aktivity. Skúšky, pozbory, sv. omše, oslavy a športové akcie – toto všetko prispelo k vybudovaniu pevných priateľstiev a k zrodu skutočného spoločenstva.

V roku 2010 začali fungovať ďalšie pravidelné aktivity – nedeľná čajovňa, pondelkové a diskusné stretká a aj mnoho jednorazových aktivít ako duchovné obnovy, koncerty a výlety.
Dnes už máme oveľa viac členov, svojho lídra a organizačný tím, ktorý koordinuje a zastrešuje všetky aktivity. Priateľstvá, ktoré vznikli v spoločenstve, sú pevné a trváce a mnohí členovia si u nás našli aj svojich životných partnerov.

AKTIVITY

Slovenské sväté omše

Každú nedeľu počas akademického roka sa v kostole sv. Jakuba slúžia sväté omše v slovenčine.

Čajovňa

Čajovňa je miestom stretnutia pre všetkých po nedeľnej slovenskej sv. omši o 19:00. Čajovňa ponúka možnosť stretnúť sa, spoznať nových ľudí, vytvoriť priateľstvá, povymieňať si pocity, radosti a starosti, načerpať energiu aj v podobe čaju s možnosťou zahrať si popri tom spoločenské hry.

Zbor

Skupina ľudí nadšených pre hudbu a spev. Náplňou našej činnosti je doprovod spievaných slovenských svätých omší slúžených v kostole sv. Jakuba.

Pondelkové stretká

Pondelkové stretká sú otvorené stretká formačného charakteru, ktoré bývajú každý pondelok o 20:15 vo farskej sále na fare u sv. Jakuba. Stretko je príležitosťou spoznať ľudí, ktorí majú rovnaké hodnoty, zamyslieť sa nad ponúkanými témami, zdieľať svoje názory s ostatnými a stráviť čas v spoločnej modlitbe.

Malé stretká

V Jakubčatách fungujú aj malé (uzavreté) stretká, ktoré tvoria úzke skupinky ľudí. S týmito ľuďmi môžeš pravidelným stretávaním vytvoriť živé spoločenstvo a prehlbovať tak vzťah s Otcom.

Spoločenské udalosti

Ide o udalosti, ktoré nás vzájomne zbližujú, kde sa môžeme spoločne spoznávať a zabaviť.

vianočný večierok, každoročný jakubčatský ples, grilovačky (jarné, jesenné) a rôzne tematické kvízy na fare

Duchovné obnovy

Keďže školských a pracovných povinností máme v Brne často viac než dosť, pravidelne raz za semester (v advente a v pôste) vyrážame na víkendovú duchovnú obnovu do oko- lia Brna, kde sa spolu s kňazom snažíme stíšiť, pripraviť si srdce na slávenie Vianoc a Veľkej noci a počúvať Boží hlas v nás.

Misijný tím

Ide o novovzniknutý projekt, ktorý vzišiel z našej potreby robiť niečo viac – nielen pre nás vnútri spoločenstva, ale aj pre ľudí mimo neho. Túžime zlepšovať svet, v ktorom žijeme. K tomu nás predsa volá aj Ježiš. A aj keď toho ako zaneprázd- není študenti máme stále veľa, veríme, že každý z nás naozaj môže robiť viac. Všetci sme dostali nejaké dary, ktoré môžeme využiť v prospech ostatných. Odvážme sa ich využiť!

Iniciatíva pre veci verejné

Iniciatíva pre veci verejné vznikla preto, aby vzbudila záu- jem slovenských študentov v Brne o takzvané veci verejné, a to najmä týkajúce sa slovenskej politiky. Aj keď študujeme v susednej krajine, na tú svoju zabúdať nechceme. Túžime, aby stáli veriaci v záujme o našu krajinu v prvej línii, keďže máme byť soľou zeme.

Více informací na našem webu

www.jakubcata.eu