Skip links

28. června 2024 otevíráme kostel sv. Jakuba!

Opravy kostela sv. Jakuba ještě nejsou zcela dokončeny, ale o vigílii sv. Petra a Pavla, hlavních patronů brněnské diecéze, se kostel otevírá pro slavení bohoslužby i pro návštěvníky.

Děkovnou bohoslužbu k otevření kostela budeme slavit v pátek 28. 6. 2024 v 17.00 hod. Celebrovat ji bude generální vikář brněnské diecéze Pavel Kafka. Srdečně zveme!
 
Od soboty 29. 6. jsou pravidelné bohoslužby opět v kostele sv. Jakuba.
Pondělí – pátek: 19.00
Sobota: 8.00
Neděle: 9.30 a 19.00 (SK)
Nedělní mše v 8 hod. v kostele sv. Jakuba nadále nebude, společná nedělní ranní mše pro jakubskou farnost je v 7.30 hod. v jezuitském kostele.