Skip links

Jsme vděčni za každý dar, říká Marián Kalina

Moravská Nová Ves patří mezi místa těžce poničená tornádem. Zkáza se dotkla i zdejšího kostela. Místní farář Marián Kalina v rozhovoru pro Zprávy z Moravy vyjádřil vděčnost za každý dar. Upozornil, že nejvíce pomáhá organizovaná pomoc. Obnova bude trvat roky.

Mariana Kalinu zastihla blížící se přírodní katastrofa na mši, kterou ten večer slavil s věřícími v kostele sv. Jakuba. “Najednou se úplně zatmělo, přišla tlaková vlna, která rozbila okna a celým kostelem začaly létat střepy. Díky Bohu jsme už byli ukryti v zákristii a pod kúrem,” vzpomíná na osudové chvíle novoveský farář.

Přímo v kostele se jako zázrakem nikomu nic nestalo. “Všichni jsme měli velký strach, modlili jsme se a prosili, abychom to přežili,” popisuje své dojmy Marián Kalina, který si v jednu chvíli myslel, že je to jeho poslední mše. Všechny účastníky bohoslužby se podařilo evakuovat z kostela a rozvést do bezpečí.

Na druhý den čekal na faráře z Moravské Nové Vsi obraz zkázy. Zdejšímu chrámu bouře vybila okna a unesla střechu. Kolem byly rozházeny trosky poničených budov. Celá farnost se ihned pustila do odklízecích prací.

Nadšení opadne, potřební zůstanou

Podle Mariána Kaliny přišla vzápětí obrovská vlna solidarity. Lidé posílají finanční podporu, materiální pomoc, někteří jezdí pomáhat přímo na místo. Přijela pomoc i z jeho rodného Slovenska. Farnost i celá obec si váží každé ruky přiložené k dílu, nejvíce ale pomáhá organizovaná pomoc.

“Co se týče dobrovolníků, vážíme si každého, kdo přijde. Pro účinnou pomoc je ale důležité, aby to bylo organizované,” upozorňuje novoveský farář. Každý požadavek na pomoc koordinátoři dávají dohromady a rozdělují práci. Když je někde přebytek lidí, hrozí, že pro ně na tom místě nebude práce. “Nejlepší je, pokud má dobrovolník předem domluvenou práci a ví, kam má přijít a co tam bude dělat. To platí pro pomoc lidem v obci i pro práci na opravě kostela,” upřesňuje.

Návrat do normálního stavu potrvá podle Mariána Kaliny ještě dlouhou dobu. “Jen oprava střech bude trvat minimálně řadu měsíců, kompletní obnova potrvá roky.” Jak připomněl, Moravské Nové Vsi se kdysi na Podluží říkalo “zelená obec” díky stromům, které lemovaly každou silnici. “Ty stromy přestaly existovat. Lidé o ně pečovali někdy i staletí,” konstatoval smutně.

Posílat nadále peníze má smysl

Postižené oblasti se od lidí dostalo velké finanční pomoci. Pomoct lze nadále také přes účet farnosti v Moravské Nové Vsi. Jak vysvětluje zdejší farář, novoveská farnost má příspěvky striktně rozděleny na ty, které putují na pomoc lidem v obci a na finance určené pro opravu poničeného kostela a fary.

“Jako farnost znalá zdejších poměrů jsme schopni efektivně distribuovat pomoc těm nejpotřebnějším. Pokud chtějí lidé adresně pomoci, mohou využít náš farní účet,” říká novoveský farář s tím, že v první fázi se pomoc soustředí na nejpotřebnější, až druhé fázi přijde na řadu oprava kostela a fary v Moravské Nové Vsi i zdemolované kaple ve vedlejších Hruškách.

“Obnova kostela sv. Jakuba a fary bude stát miliony. Zatím pracujeme s hrubými odhady, částka ale určitě přesáhne deset milionů korun,” informoval Marián Kalina. Oprava kostela bude ztížena tím, že se jedná o kulturní památku. Od starého, nyní již zničeného krovu neexistuje původní nákres. Na celém projektu bude pracovat architekt a památkáři, teprve pak se vysoutěží firma pro opravu.

Místo chybějící střechy kostela vzniklo provizorní řešení. Odkrytý prostor nelze zakrýt plachtou, dobrovolníci proto vybudovali falešný krov, který později nahradí skutečná střecha. “Pokud bychom s opravou začali už tento rok, budu velice rád,” dodává na závěr Marián Kalina.

Účet farnosti Moravská nová ves: 1381673309/0800.
Variabilní symbol:
oprava kostela a fary – 2222,
pomoc lidem ve farnosti – 777.

Článek a fotografie převzaty ze Zprávy z Moravy.