Skip links

Mimořádná opatření proti šíření koronaviru

Od pátku 13. 3. 2020 nebudou v Brně žádné veřejné bohoslužby. Tedy i všechny mše svaté v kostele sv. Jakuba (podobně i v jezuitském kostele a kostele na Grohové) budou zrušeny. Prožívejme svou víru v rodinách, podílejme se slavení eucharistie skrze sdělovací prostředky a pomozme tam, kde je to v našem okolí potřeba. P. Jan Pacner, farář

Mše svaté na internetu můžete sledovat on-line – přehled.

Výzva ČBK

Vyzýváme k zachování klidu, k připravenosti pomoci potřebným, a především k modlitbě.

Připojme se k těm, kteří se už začali spojovat každý večer ve 20 hodin v modlitbě za ukončení epidemie, za všechny nemocné a jejich ošetřovatele, za ty, kdo v současné tíživé situaci rozhodují o osudech lidí, za překonání strachu, za pomoc pro všechny zasažené, za odpuštění hříchů i usmíření Boha, za to, abychom byli opravdovými křesťany, kteří nejen věří v život věčný, ale také s ním počítají, abychom byli svědky a prostředníky Boží lásky.

Společná modlitba je nejsilnější zbraní, kterou máme. Mysleme na předky, kteří vyprosili ukončení moru a z vděčnosti pak stavěli mariánské sloupy a kostely. Každý podle svých možností se zapojme aspoň modlitbou Otče náš a Zdrávas Maria, či korunkou k Božímu milosrdenství nebo růžencem.

Žehnáme Vám i Vašim blízkým!

jménem biskupů ČBK Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, místopředseda ČBK