Skip links

Německo-česká mše sv. 1. srpna v 11 hodin

V neděli  1. srpna 2021 bude kromě obvyklých bohoslužeb (8:00, 9:30 a 19:00 hod.) též německo-česká mše svatá v 11 hodin. Tato mše sv. proběhne v rámci festivalu Meeting Brno (více na www.meetingbrno.cz) a partnerství brněnské diecéze s německou diecézí Rottenburg-Stuttgart. Hlavním celebrantem bude dómský kanovník této diecéze Dr. Uwe Scharfenecker, koncelebrantem farář Jan Pacner.

Nebojme se prosit za dobré česko-německé vztahy, za uzdravení ran minulosti a zároveň k tomu přispět otevřeností vůči těm, s kterými se můžeme setkat!