Skip links

Noc kostelů 7. 6. 2024

Program noci kostelů u sv. Jakuba v Brně 7. 6. 2024

16:00 - 17:30
Program pro děti

Jakubská cesta

18:00 - 18:15
Oficiální zahájení noci kostelů u Jakuba

Slovo od P. Jana Pacnera

18:30 - 19:00
Koncert - Korunovační mše C-Dur pro sóla, sbor a orchestr

W. A. Mozart
Svatojakubský chrámový sbor

19:00 - 20:00
O rekonstrukci kostela

Ing. Aleš Taufar a Ing. arch. Petr Múčka

20:00 - 20:30
Zpěvy

Jakubáček

20:30 - 21:30
O rekonstrukci kostela

Ing. Aleš Taufar

22:00 - 22:30
Nešpory

Jakubák

22:30 - 23:30
Prostor pro ztišení, rozjímání a modlitbu

Foto z Noci kostelů 2024