Skip links

Noc kostelů v našem kostele

V pátek 28. května 2021 proběhla v kostele svatého Jakuba (v poněkud omezeném režimu) Noc kostelů 2021 v omezeném režimu.

Vzhledem k současné situaci byla oblíbená věž kostela uzavřena.
Večer byl zahájen ekumenickým setkáním a modlitbou. Bylo možné shlédnout výstavu fotografií spolku Člověk a Víra, prohlédnout si kostel s komentovaným doprovodem, poslechnout varhanní hudbu i zpěv sboru slovenské mládeže Tumaini a komorního sboru Jakubák, zapálit svíčku s modlitbou a vlastní prosbou. Po celý večer bylo možné se setkat s knězem. Program byl zakončen mší svatou a zpívanou noční modlitbou (tzv. kompletářem) a setrváním v tiché modlitbě.

Děkujeme za návštěvu kostela a všem, kteří pomáhali s přípravou i organizací večera.

Nahlédnout do Noci kostelů 2021 v našem kostele můžete ve fotogalerii.