Skip links

Obvyklý program v lednu

Pořad bohoslužeb

Neděle: 8:00, 9:30 (R), 11:00 (R), 19:00 (slovensky – R)
Pondělí – pátek: 8:00, 19:00
Sobota: 8:00
Vzhledem k epidemiologickým opatřením je omezena kapacita kostela, proto je zapotřebí zaregistrovat se na nedělní bohoslužby (kromě mše sv. v 8 hod.) na našich farních stránkách (viz symbol R u dané bohoslužby).
Individuální podávání sv. přijímání, pro ty, kdo se na mši sv. nedostanou nebo se jí ze zdravotních či jiných důvodů nemohou zúčastnit, je vždy v neděli od 17 do 18 hodin. V této době je též možnost přijmout svátost smíření. Vstup bočním vchodem od sakristie.
Příležitost ke svátosti smíření je půl hodiny před každou bohoslužbou.
Ve středu od 18:05 do 18:50 hod. je v kostele tichá eucharistická adorace.
Kostel je mimo časy bohoslužeb otevřen k modlitbě a návštěvě denně od 13 do 17 hodin.  
Prosíme, dodržujte důsledně epidemiologická opatření (zakrytí dýchacích cest, dezinfekce rukou, rozestupy)! 
Ať je víra naší silou a radostí i v této době!