Skip links

Oznámení ke 3. neděli velikonoční

Milí farníci a vy, kdo navštěvujete kostel sv. Jakuba!

Stále prožíváme dobu, kdy se nemůžeme bez omezení scházet ke slavení eucharistie. Od pátku 24. 4. jsou sice povoleny bohoslužby do 15 lidí, ale (po dohodě s dalšími kněžími) nepovažujeme za vhodné dělat např. pořadník na webu nebo odpočítávat návštěvníky kostela a pak „zabouchnout dveře“. Proto veřejné mše svaté ještě nebudou. Každopádně chceme umožnit přijetí Těla Kristova, proto můžete tuto neděli 26. 4. od 17 do 19 hod. přijít do kostela (bočním vchodem od Divadla B. Polívky). Jednak tedy bude možno přistoupit k sv. přijímání, také bude příležitost ke svátosti smíření. V kostele může být maximálně 15 lidí, proto se může stát, že bude nutno chvíli čekat venku. Prosím, zvažujte tuto nabídku vzhledem ke své osobní a rodinné (nejen) zdravotní situaci, pro mnohé z vás může být nadále vhodnější přijímat Krista duchovně a slavit neděli jen doma.

V následujícím týdnu bude tato možnost od pátku 1. 5. do neděle 3. 5. vždy od 17 do 19 hod.
V těchto časech též bude možnost nahlásit úmysly mší sv., v květnu je ještě více volných termínů. Mše svaté na zadané úmysly jsou všechny v příslušný den slouženy, nyní by to (po dohodě) bylo možné i s účastí těch, kdo o slavení mše požádali.

V případě návrhů či dotazů k (zatím okleštěnému) životu ve farnosti se nebojte zavolat na číslo 731 402 777.

Mám ještě velkou prosbu: současná situace je pro všechny zcela nová a je pochopitelné, že se objevují různé názory, jak by se měla řešit. Nikdo si nemůže nárokovat, že jeho přístup je jediný možný či správný. I při konzultacích s odborníky slyším někdy značně protichůdné názory. Proto vás velmi prosím o trpělivost a velkorysost, zvlášť tehdy, když vám osobně určité řešení nevyhovuje.

Na všechny denně pamatuji v modlitbě i při osobním slavení mše svaté. Věřím, že tyto těžkosti, které bychom si sami určitě nevybrali, přispějí nakonec k tomu, že půjdeme s novou vděčností cestou víry. Kéž vzkříšený Kristus, který je blízko i tam, kde jsou vnější možnosti omezené, Vám žehná a naplní Vás svým pokojem!
o. Jan

Poslechněte si také zamyšlení k dnešní 3. neděli velikonoční