Skip links

Pomoc lidem zasaženým tornádem

Na tuto neděli 27. června 2021 vyhlásil otec biskup Vojtěch mimořádnou sbírku na pomoc lidem zasaženým tornádem. Vaše dary při nedělní sbírce půjdou tedy na pomoc těm, kteří mnohdy přišli téměř o všechno.

Můžete též přispět na mimořádnou sbírku Charity:
– na účet číslo: 4211325188/6800, variabilní symbol: 2002
– DMS na číslo 87777 ve tvaru: DMS DCHB 30, 60, 90
P. Marián Kalina, farář v nejhůře zasažených obcích Moravská Nová Ves a Hrušky, působil v naší farnosti a stále k nám přijíždí na slavení slovenských bohoslužeb. Můžete proto přispět přímo na účet farnosti Moravská Nová Ves číslo: 1381673309/0800, variabilní symbol: 777.
Pomoc bude přednostně rozdělována rodinám s dětmi.
Díky za Vaši pomoc!