Skip links

Program do začátku postní doby

Od 8. ledna do Popeleční středy (14. února) je následující pořad „jakubských“ bohoslužeb:
  • Neděle – v jezuitském kostele Nanebevzetí Panny Marie:
7.30 (pro „ranní ptáčata“, slouží jezuité), 9.00 (hlavní farní mše) a 19.00 (SK)
  • Pondělí–pátek19.00 v kostele sv. Tomáše (kromě pátku 2. 2.)
  • Pátek 2. února: svátek Uvedení Páně do chrámu (Hromnice): 19.00 v jezuitském kostele 
(potom do 21 hod. Nikodémova noc)
  • Sobota: 8.00 v kostele sv. Tomáše
Příležitost ke svátosti smíření
půl hodiny před každou mší sv., ve středu a v neděli před slovenskou bohoslužbou od 18.15 hod.
Modlitba Taizé
Středa 31. 1. v 19 hod. v jezuitském kostele
Tichá adorace před eucharistickým Kristem
středa 18.15 – 18.50 v kostele sv. Tomáše
pátek 8. 12. 20.00 – 23.00 v kapli na faře (fara otevřena pro příchozí vždy v celou hodinu)
Benefiční varhanní koncert na podporu oprav chrámu sv. Jakuba
neděle 28. 1. v 19.00 v kostele sv. Augustina. Hrají Petr Otáhal a Antonín Cáb.