Skip links

Program o Vánocích

Letošní Vánoce jsou poznamenány nepříznivou epidemiologickou situací, proto dochází k některým změnám.

Štědrý den 24. 12.
8:00 poslední adventní mše
15:00 odpolední vánoční mše (především pro rodiny s dětmi) registrace
21:00 – 22:30 možnost návštěvy kostela, hudební doprovod
Tradiční mše ve 22 hodin nebude.

Slavnost Narození Páně 25. 12.
Bohoslužby 8:00, 9:30, 11:00 a 19:00 hod. Kromě mše sv. v 8 hod. registrace
17:00 – 18:00 možnost setkání s knězem s přijetím eucharistie, případně svátosti smíření. Vstup bočním vchodem od sakristie.

Svátek sv. Štěpána 26. 12.
Bohoslužby 8:00 (bez registrace) a 9:30 (registrace)

Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa
Bohoslužby 8:00, 9:30, 11:00 a 19:00 hod. Kromě mše sv. v 8 hod. registrace

Kdo chcete mít jistotu, že se o nedělích a ve svátky dostanete na bohoslužbu, zaregistrujte se na našich farních stránkách. Pokud bude kapacita kostela naplněna, kostel bude uzavřen. Děkujeme za pochopení této skutečnosti, ke které jsme nuceni současnými nařízeními.
Také děkujeme za pochopení, že hudební doprovody bohoslužeb budou letos skromnější než v minulých letech. Ani obvyklá představení dětí o svátku sv. Štěpána se letos neuskuteční.

Kostel je otevřen k modlitbě a návštěvě v těchto časech:
24. 12. 10:00 – 14:30
25. 12. 12:00 – 18:00
26. 12. 11:00 – 18:00
27: 12. 12:00 – 18:00
31. 12. 10:00 – 15:30
ostatní dny 10:00 – 18:00

Přes všechna vnější omezení platí základní poselství Vánoc: Bůh se pro nás stal člověkem! Kéž je pro nás i letos zdrojem radosti a pokoje!