Skip links

Program o Velikonocích

Protože 11. dubna dojde kvůli opravám k uzavření našeho chrámu, prožije naše farní společenství oslavu Velikonoc v kostele sv. Tomáše (na Moravském náměstí) a jezuitském kostele Nanebevzetí Panny Marie (na rohu Jezuitské a Beethovenovy ulice). Prosíme, věnujte pozornost místům a časům bohoslužeb a dalších liturgických akcí.

Květná neděle
8:00 a 9:30 mše sv. – kostel sv. Jakuba
18:15 křížová cesta (SK) – jezuitský kostel
19:00 mše sv. (SK) – jezuitský kostel

Pondělí – středa Svatého týdne
15:30 – 19:00 svátost smíření kostel sv. Tomáše
19:00 mše sv. – kostel sv. Tomáše

Zelený čtvrtek
9:00 misa chrismatis – katedrála
14:00 – 16:30 svátost smíření kostel sv. Tomáše
19:00 večerní mše na památku Večeře Páně – kostel sv. Tomáše

Velký pátek
14:00 – 16:30 svátost smíření kostel sv. Tomáše
19:00 obřady Velkého pátku – kostel sv. Tomáše
20:30 modlitba (především) biřmovanců kostel sv. Tomáše

Bílá sobota
Přes den možnost modlitby před eucharistickým Kristem (u „Božího hrobu“)
– v jezuitském kostele 9 – 12, 14 – 19:30 hod.
19:45 – velikonoční vigilie – jezuitský kostel

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
7:30 mše sv. – jezuitský kostel
9:00 slavnostní mše sv. naší farnosti – jezuitský kostel
Večerní slovenská mše sv. není, bohoslužby v 19:30 u sv. Tomáše, 21:00 u jezuitů

Pondělí velikonoční
7:30 mše sv. – jezuitský kostel
Další možnosti např. 9:00, 17:30 u sv. Tomáše

foto: Radek Hanskut