Skip links

Program v listopadu

V měsíci listopadu bude program „jakubských“ bohoslužeb následující:

Nedělev jezuitském kostele Nanebevzetí P. Marie: v 7.30 (pro „ranní ptáčata“, většinou slouží jezuité), v 9.00 (hlavní farní mše) a v 19.00 (SK);

Pondělípátek v kostele sv. Tomáše (kromě prvního pátku v měsíci): v 19.00;

Sobotav kostele sv. Tomáše: v 8.00;

Všech svatých 1. 11. a Památka všech věrných zemřelých 2. 11.: v 19.00 v kostele sv. Tomáše;

Pátek 4. 11.: v 19.00 v jezuitském kostele (Nikodémova noc tentokrát není).

  • Příležitost ke svátosti smíření: půl hodiny před každou mší svatou.
  • Tichá adorace před eucharistickým Kristem: středa 18.15–18.50 (kromě 2. 11.)
  • Návštěvní hodiny na faře: pondělí, středa 9–12 a 17–18 hod.
  • Příprava na biřmování: čtvrtky 3. a 10. 11. v 19 hod. na faře.