Skip links

Program v postní době do Květné neděle

V postní době je následující pořad „jakubských“ bohoslužeb:
  • Neděle v jezuitském kostele Nanebevzetí Panny Marie: 7.30 (pro „ranní ptáčata“, slouží jezuité), 9.00 (hlavní farní mše) a 19.00 (SK)
  • Pondělí–pátek19.00 v kostele sv. Tomáše (kromě pátku 1.3.)
  • Sobota: 8.00 v kostele sv. Tomáše
 
  • Popeleční středa 14. 2.: mše sv. s udílením popelce v 19.00 v kostele sv. Tomáše
  • Pátek 1. 3. (první pátek v březnu): 19.00 v jezuitském kostele, pak do 21 hod. Nikodémova noc
  • Slavnost sv. Josefa 19. 3.: 19.00 v kostele sv. Tomáše
  • Květná neděle 24. 3.: 7.30 (slouží jezuité), 8.45 (hlavní farní mše – začátek na Jakubském náměstí) a 19.00 (SK)
Příležitost ke svátosti smíření
půl hodiny před každou mší sv.,
ve středu a v neděli před slovenskou bohoslužbou od 18.15 hod.
Křížová cesta
pátek 18.15 v kostele sv. Tomáše (1. 3. v jezuitském kostele)
neděle 18.15 (SK) v jezuitském kostele
 
Modlitba Taizé
Středy 28. 2. a 27. 3. v 19 hod. v jezuitském kostele
Tichá adorace před eucharistickým Kristem
středa 18.15 – 18.50 v kostele sv. Tomáše
pátek 8. 3. 20.00 – 23.00 v kapli na faře (fara otevřena pro příchozí vždy v celou hodinu)
Benefiční varhanní koncert na podporu oprav chrámu sv. Jakuba
neděle 25. 2. v 19.00 v katedrále na Petrově. Hraje Peter Loydl.

Foto: Stanislav Knotek