Skip links

Program v září

V září je obvyklý pořad „jakubských“ bohoslužeb v době oprav, tedy:
Neděle – v jezuitském kostele Nanebevzetí Panny Marie:
7.30 (pro „ranní ptáčata“, slouží jezuité), 9.00 (hlavní farní mše) a 19.00 (SK)
Pondělí–pátek19.00 v kostele sv. Tomáše
Sobota: 8.00 v kostele sv. Tomáše
Čtvrtek 28. 9. – Slavnost sv. Václava: mše sv. v 19.00 v kostele sv. Tomáše (bohoslužby farnosti sv. Tomáše jsou v 7.45, 9.00 a 17.30 hod.)
 
Příležitost ke svátosti smíření
půl hodiny před každou mší sv., ve středu a v neděli večer od 18.15 hod.
Tichá adorace před eucharistickým Kristem
středa 18.15–18.50 v kostele sv. Tomáše