Skip links

Program v září

Od nového školního roku bude program „jakubských“ bohoslužeb v následující podobě:

Neděle – v jezuitském kostele Nanebevzetí P. Marie:
7:30 (pro „ranní ptáčata“, většinou slouží jezuité), 9:00 (hlavní farní mše) a 19:00 (SK)
Pondělí – pátek – v kostele sv. Tomáše (kromě prvního pátku v měsíci): 19:00
Sobota – v kostele sv. Tomáše: 8:00
Pátek 2. září: 19:00 v jezuitském kostele, pak do 21 hod. Nikodémova noc
Příležitost ke svátosti smíření: půl hodiny před každou mší sv.
Tichá adorace před eucharistickým Kristem: středa 18:15 – 18:50
Návštěvní hodiny na faře: pondělí, středa 9 – 12 a 17 – 18 hod.
Příprava na biřmování: čtvrtek 22. září v 19 hod. na faře