Skip links

Rozloučení s P. Pavlem Kopečkem

V neděli 22. srpna 2021 jsme se při mši svaté v 9.30 rozloučili s P. Pavlem Kopečkem, který z naší farnosti odešel už během prázdnin – působil ve farnosti jako výpomocný duchovní. Společně jsme se pomodlili a poděkovali mu za jeho službu. Do nového působiště mu vyprošujeme hojnost Božího požehnání! Fotky z bohoslužby a rozloučení.