Skip links

Slavnost Zjevení Páně

Slavnost Zjevení Páně je druhým vrcholem vánoční doby. Ve východní tradici je vlastním obsahem Vánoc – teprve tam, kde se spása, která je v narozeném Ježíši Kristu, zvěstuje pohanům, se naplňuje dar Ježíšova narození. Událost klanění mudrců se ve východní tradici  spojuje s dvěma dalšími momenty, které naše západní tradice o této slavnosti nechává zaznít v antifonách modlitby církve (ranních a večerních chválách): Ježíšovým křtem v Jordánu a proměněním vody ve víno na svatbě v Káni Galilejské.

Zjevení Páně oslavíme vigílií večerní mší sv. ve středu v 19 hod., v samotný den slavnosti 6. ledna bohoslužbami v 8 a 19 hod., při kterých bude též požehnána voda, kadidlo a křída.