Skip links

Svatodušní týden – změna v pátek 3. června!

Vzhledem k programu v jezuitském kostele bude nakonec naše farnost slavit bohoslužbu i v pátek 3. 6. večer v kostele sv. Tomáše v 19:15 hod.

Program týdne je tedy následující:

Pondělí 30. 5. – sobota 4. 6. – vše v kostele sv. Tomáše:
Pondělí – čtvrtek: 19:15
Pátek 3. 6.: 8:00, 19:15 pak do 21:00 Nikodémova noc
Sobota 4. 6.: 8:00,  20:00 – svatodušní vigilie 
Neděle 5. 6. – slavnost Seslání Ducha sv. – v jezuitském kostele:
7:30, 9:00 (hlavní mše naší farnosti), 19:00 (SK) 
Svatodušní novéna:
probíhá v kostele sv. Tomáše denně do pátku 3. 6. od 18:30 do 19 hod. 
Novéna vyvrcholí v sobotu 4. 6. svatodušní vigilií ve 20:00 hod. 
Příležitost ke svátosti smíření – půl hodiny před každou mší sv.