Skip links

Velký pátek a poděkování o. Jana Pacnera

Milí farníci a všichni, kdo patříte ke kostelu sv. Jakuba!
Jsem velice rád, že jsme se na Zelený čtvrtek mohli spojit nejen skrze modlitbu a prožívání Svatého týdne, ale díky přenosu České televize i slavením liturgie z našeho kostela. Díky za všechnu podporu v modlitbě, i přes (téměř) prázdný kostel jsem vnímal duchovní společenství s vámi. Děkuji také těm, kdo se podíleli na slavení této bohoslužby, jáhnu Josefovi, ministrantu Lukášovi i skvělým zpěvákům Marušce, Terezce, Vojtovi a Víťovi pod vedením Ondry.
Při každém slavení liturgie myslím na celou farnost, na Velký pátek v 17 hodin, velikonoční vigilii budu slavit v sobotu ve 20 hodin a mši svatou na Boží hod velikonoční v 11 hodin. Při ní také alespoň na dálku požehnám pokrmy.

Připomínám výzvu našich biskupů, abychom na Bílou sobotu večer, tedy v čase velikonoční vigilie, zapálili za okny našich domovů svíce nebo vystavili obraz Pána Ježíše jako znamení naší víry v jeho vítězství nad smrtí (viz článek na našem webu).

Mám nesmírnou radost z nových webových stránek farnosti, které jsou milým velikonočním dárkem. Velký dík patří Lucii a Jakubu Vrhelovým za jejich tvorbu i všem dalším, kdo se zapojili do diskuze při jejich vznikání. Ze srdce také děkuji Heleně a Pavlu Horákovým za jejich dlouholetou službu farnosti v této oblasti, která nadále pokračuje!

Přeji Vám všem pokojné a požehnané prožívání Velikonoc. Vytvářejme si denně prostor pro setkání s naším ukřižovaným a zmrtvýchvstalým Pánem, osobně i společně v našich rodinách!

P. Jan Pacner