Skip links

Změny od 5. 10. 2020 v souvislosti s nařízením vlády ČR

Od pondělí 5. 10. 2020 je počet účastníků bohoslužeb omezen na 100. Proto jsme bohužel nuceni opět zavést přihlašování na nedělní bohoslužby (s výjimkou mše sv. v 8 hodin) přes formulář na našich farních stránkách (bude k dispozici na začátku příštího týdne). Bohoslužby budou nyní bez zpěvu. Nadále je nutné zachovávat hygienická nařízení, především používání roušek či jiné ochrany úst a nosu a dezinfekci rukou. Připomínám, že otec biskup vyzývá k podávání sv. přijímání pouze na ruku. Pokud někdo z nepřekonatelného důvodu (zdravotního či vnitřního) přijímá do úst, ať přistupuje k přijímání až jako poslední.
Také se ruší veškeré akce na faře s výjimkou příprav či setkání do 10 lidí. Odpadají proto akce uveřejněné ve Farním zpravodaji jako oslava 30 let nakladatelství Cesta (7. 10.), setkání Rodiny rodinám (11. 10.) nebo prezentace sestry Elišky (18. 10.). Neuskuteční se ani třetí farní pouť „Od Jakuba k Jakubovi“ (17. 10.)
Kéž nám ani tyto obnovené nepříjemnosti nevezmou radost ze života, kéž je nám víra posilou a inspirací!
Jan Pacner, farář