Skip links

Program o prázdninách

O prázdninách je následující pořad „jakubských“ bohoslužeb:

  • Neděle – v jezuitském kostele Nanebevzetí Panny Marie: 7.30 (pro „ranní ptáčata“, slouží jezuité), 9.00 (hlavní farní mše) a 19.00 (SK).
  • Pondělí–pátek: 19.00 v kostele sv. Tomáše. Ranní mši sv. v 7.00 zajišťuje farnost sv. Tomáše, mše sv. v 17.30 o prázdninách není.
  • Sobota: 8.00 v kostele sv. Tomáše. Farnost sv. Tomáše zajišťuje mši sv. v 17.30 (s nedělní platností).
  • Středa 5. 7. – slavnost sv. Cyrila a Metoděje: slavnostní bohoslužba naší farnosti v 19.00 v kostele sv. Tomáše. Dopolední mše v kostele sv. Tomáše jsou v 7.45v 9.00, mše sv. v jezuitském kostele ve 12.15.
  • Úterý 15. 8. – slavnost Nanebevzetí Panny Marie: slavnostní bohoslužba naší farnosti v 19.00 v kostele sv. Tomáše. Ranní mše v kostele sv. Tomáše v 7.00, mše sv. v jezuitském kostele ve 12.15 (poutní slavnost).

Příležitost ke svátosti smíření půl hodiny před každou mší sv.

Adorační den farnosti v úterý 11. 7. – tichá adorace od 17.00, v 18.40 společné zakončení, v 19.00 mše sv. Středeční tiché adorace o prázdninách nejsou.

Návštěvní hodiny na faře jsou o prázdninách obvykle v pondělí 9–12 a 17–18 hod. (prosíme, sledujte v sekci „ohlášky“ rozpis na jednotlivé týdny).

Kvůli opravám je během dne otevřena pouze předsíň kostela s možností pohledu do chrámové lodi.

Dotazy dle prázdninových možností zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.