Skip links

Program v červnu

V červnu je obvyklý pořad „jakubských“ bohoslužeb v době oprav, tedy:
  • Neděle – v jezuitském kostele Nanebevzetí Panny Marie: 7.30 (pro „ranní ptáčata“, slouží jezuité), 9.00 (hlavní farní mše) a 19.00 (SK).
  • V neděli 18. 6. při mši sv. v 9.00 hod. 1. sv. přijímání dětí.
  • Pondělí–pátek19.00 v kostele sv. Tomáše (kromě pátku 2. 6. – Noc kostelů. Kostel sv. Jakuba otevřen 18.00–22.00 hod.)
  • Sobota: 8.00 v kostele sv. Tomáše
  • Čtvrtek 8. 6. – Slavnost Těla a Krve Páně: mše sv. v 19.00 v kostele sv. Tomáše, po mši sv. eucharistická adorace a průvod kostelem.
 
Příležitost ke svátosti smíření
půl hodiny před každou mší sv., ve středu a v neděli večer od 18.15 hod.
Tichá adorace před eucharistickým Kristem
středa 18.15–18.50 v kostele sv. Tomáše
pátek 9. 6. 20.00–23.00 v kapli na faře (možno přijít vždy v celou hodinu)
Benefiční koncerty pro chrám sv. Jakuba
  • Středa 7. 6. ve 20.00 v kostele sv. Michala (Dominikánské nám.) – koncert konzervatoristů (hráči na dechové nástroje).
  • Neděle 18. 6. v 18.00 v kostele sv. Tomáše – koncert jakubského chrámového sboru, řídí Ondřej Múčka.
  • Neděle 25. 6. v 18.00 v kostele sv. Tomáše – varhanní koncert, hraje Jan Kopřiva.