Skip links

Bohoslužby v červnu

Od Svatodušních svátků (5. června 2022) slaví farnost sv. Jakuba bohoslužby takto:

Pondělí–sobota vše v kostele sv. Tomáše:
Pondělí–pátek: 19:00
Sobota: 8:00
Tichá adorace: středa 18:15–18:50
Neděle v jezuitském kostele:
7:30, 9:00 (hlavní mše naší farnosti), 19:00 (SK). 
Příležitost ke svátosti smíření půl hodiny před každou mší svatou.
V pátek 10. června nebude večerní bohoslužba kvůli Noci kostelů, do které je zapojen i kostel sv. Tomáše. Od 18.00 do 22 hodin můžete navštívit kostel sv. Jakuba (viz samostatná aktualita).