Skip links

První svaté přijímání

12. června 2022 při nedělní mši svaté, o slavnosti Nejsvětější Trojice, děti z naší farnosti přistoupily poprvé ke svatému přijímání. Na slavnost se připravovaly děti s otcem Janem Pacnerem.
Rodiče i děti se zapojili do liturgie – po křtu Rebeky Marie a po promluvě děti obnovily svůj křestní slib, rodiče četli čtení a modlitby, děti se přidaly s přímluvami a přinesly obětní dary.
Mše svatá pak pokračovala obvyklým způsobem s tím rozdílem, že těsně před svatým přijímáním se děti společně pomodlily modlitbu před přijetím Eucharistie. A to už nastal ten očekávaný okamžik – první svaté přijímání.
Slavnostní mše byla plná písní, kterou připravil dětský sbor Jakubáček a zapojili se i další hudebníci s doprovodem na různé hudební nástroje.

Po mši svaté a požehnání děti ještě poděkovaly panu faráři za přípravu a doprovázení kytičkou. Nakonec se děti společně s otcem Janem vyfotily.
Farnost se moc těší, že děti budou spoluvytvářet a sdílet společenství při stolu Páně. Všichni je doprovázíme modlitbami.

Fotografie z této slavnosti si můžete prohlédnout ve fotogalerii.