Skip links

Program o prázdninách

O prázdninách bude pro naše jakubské společenství pokračovat (s malými výjimkami) program bohoslužeb, který se ustálil během zavření chrámu sv. Jakuba, tedy:

Neděle – v jezuitském kostele Nanebevzetí P. Marie:
7:30 (pro „ranní ptáčata“, většinou slouží jezuité), 9:00 (hlavní farní mše) a 19:00 (SK)
Pondělí – pátek – vždy v kostele sv. Tomáše (včetně prvních pátků v měsíci):
7:00 (zajišťuje farnost sv. Tomáše), 19:00 („naše“ mše)
Mše sv. v 17:30 od pondělí do pátku během prázdnin nejsou.
Sobota – v kostele sv. Tomáše:
8:00, 17:30 (s nedělní platností)
Jiný pořad bohoslužeb:
Úterý 5. července – slavnost sv. Cyrila a Metoděje:
9:00 – kostel sv. Tomáše
Další možnosti: 7:45, 17:30 – kostel sv. Tomáše, 12:15 – jezuitský kostel.
Mše sv. v 19:00 není.
Příležitost ke svátosti smíření je půl hodiny před každou mší sv.
Adorační den farnosti – pondělí 11. července: adorace 16:00 – 18:00 v kapli na faře (2. poschodí)
O prázdninách není Nikodémova noc o prvních pátcích ani středeční adorace.  
Návštěvní hodiny jsou pouze v pondělí 9 – 12 a 17 – 18 hod.