Skip links

Informace k bohoslužbám během školního roku

Od neděle 6. 9. 2020 je opět obvyklý pořad bohoslužeb, tedy v těchto časech:

8.00, 9.30 (s oslovením dětí), 11.00 a 19.00. Mše svatá v 19 hodin je ve slovenštině.

Ve všední dny jsou bohoslužby nadále od pondělí do pátku v 8.00 a 19.00, v sobotu pouze v 8.00.
Hygienická opatření

Nadále platí povinnost nošení roušek (či jejich adekvátní náhrady) při vnitřních akcích s účastí nad 100 osob, v našem chrámu se přednostně jedná o nedělní bohoslužby v 9.30 a 19 hodin. Je ovšem vhodné mít vždy roušku při sobě pro případ potřeby!
Je zapotřebí dodržovat další hygienická opatření, především používat dezinfekci rukou při vstupu do kostela.
Nadále prosím, abyste svaté přijímání přijímali (pokud vám to nečiní vnitřní problém) na ruku. Pozdravení pokoje si naznačme úsměvem či pokynutím hlavy. Z hygienických důvodů též přinášejí obětní dary (přednostně) ministranti.

Věřím, že nám pokračující vnější nepříjemnosti současné situace nezabrání v radostném prožívání společného slavení eucharistie!
Jan Pacner, farář