Skip links

Výstava – Diktatura versus naděje

Po Římě a dalších italských městech se v Brně v našem kostele sv. Jakuba představí výstava Diktatura versus naděje. Zachycuje období perzekuce katolické církve v Československu v letech 1948–1989, ale postihuje i širší souvislosti.

„Autorský tým ji profiloval také jako podnět k zamyšlení nad úlohou duchovních tradic v životě národa. Takto byla představena na Papežské univerzitě Svatého Kříže v Římě,“ říká kurátorka Vladimíra Vaníčková. Na přípravě se spojily Archiv Kanceláře prezidenta republiky a Ústav pro studium totalitních režimů.

Komunistický režim po roce 1948 plánovitě likvidoval demokratické občanské svobody a práva, včetně svobody svědomí. Katolickou církev považoval za ideového protivníka, takže proti ní vystupoval zvlášť důrazně: bylo třeba ji zneškodnit nebo alespoň dokonale hlídat. Komunisté záhy zjistili, že podřídit si mužské a ženské řády nedokážou, a proto je začali systematicky ničit. Ideologická nenávist k věřícím poznamenala osudy jednotlivců, rodin i řeholních společenství.

Výstava Diktatura versus naděje bude k prohlédnutí ve dnech 18. září až 8. října 2020 denně od 9.00 do 18.00 hodin, v neděli od 13.00 do 18.00 hod. Na neděli 4. října 2020 od 16.00 hodin se chystá komentovaná prohlídka.

Vernisáž výstavy proběhne ve čtvrtek 17. září 2020 v 16.00 v kostele. Srdečně zveme!
Více informací na: https://www.biskupstvi.cz/2020-08-11-diktatura-vs-nadeje