Skip links

Oslava Nanebevzetí P. Marie

V naší farnosti oslavíme toto krásné tajemství naší víry dvěma slavnostními bohoslužbami:

V pátek 14. 8. v 19:00 hod. v kostele sv. Jakuba, celebruje farář Jan Pacner.
V sobotu 15.9. v 10:00 hod. v jezuitském kostele Nanebevzetí P. Marie za předsednictví otce biskupa Vojtěcha Cikrleho.
Po této pontifikální bohoslužbě bude v 11.30 před kostelem slavnostně odhalena a požehnána socha duchovního otce obránců Brna před švédskými vojsky jezuitského kněze Martina Středy.
Další informace (včetně bohoslužeb v bazilice Nanebevzetí P. Marie na Starém Brně) najdete na webu brněnského biskupství www.biskupstvi.cz nebo na adrese www.denbrna.cz