Skip links

Opětovná nutnost nošení roušek

Od soboty 25. července 2020 je vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci opětovně zavedena povinnost nosit roušky na všech vnitřních organizovaných akcích s účastí nad 100 osob. V našem kostele se to konkrétně týká nedělních bohoslužeb v 9:30 a 19:00 hod. I když je během prázdnin počet účastníků značně proměnlivý, nebudeme na těchto bohoslužbách provádět nějaké přepočítávání (ostatně nemálo lidí přichází i po začátku mše sv.), ale prosím vás, abyste o těchto bohoslužbách roušky používali. Nejsem kompetentní posuzovat nezbytnost tohoto kroku, je to pochopitelně nepříjemná skutečnost, zvláště během léta, ale můžeme ji brát jako projev péče o zdraví těch, s nimiž se na bohoslužbě potkáme.

Doporučuji dodržovat i předchozí hygienická opatření jako např. dezinfekci rukou při vstupu do kostela. Prosím, abyste svaté přijímání přijímali (pokud vám to nečiní vnitřní problém) na ruku.
S díky za pochopení přeje požehnané dny prázdnin Jan Pacner, farář.