Skip links

Jáhenské svěcení Jana Huska

V pátek 24. září 2021 v 17.30 v katedrále svatých Petra a Pavla v Brně udělil diecézní biskup Vojtěch Cikrle jáhenské svěcení našemu jáhnovi z farnosti svatého Jakuba v Brně Janovi Huskovi společně se třemi dalšími kandidáty.

V naší farnosti působí trvalí jáhni Mgr. Josef Múčka a MUDr. PhDr. René Caha. Mgr. Jan Husek se tedy stal třetím tvalým jáhnem ve farnosti.
Na přijetí této služby v církvi se připravoval dlouhá léta. Staral se a stále se podílí na péči o ministranty. Termín jeho svěcení se několikrát vzhledem ke covidové situaci měnil, proto jsme se společně z jáhenského svěcení radovali. Fotky ze svěcení a oslavy.