Skip links

Příprava na biřmování

Zveme všechny, kdo chtějí prohlubovat svou víru a dosud nepřijali svátost biřmování, aby se přihlásili do přípravy k přijetí této svátosti. Setkání budou probíhat na naší faře ve čtvrtek od 19 hodin jednou za dva týdny (mimo období prázdnin). První setkání proběhne 7. října. Do přípravy se mohou zapojit mladí od 15 let, horní věková hranice není omezena.

Přípravy budeme prožívat společně s farníky od sv. Tomáše, jednotlivé katecheze povedou náš farář o. Jan a kaplan od sv. tomáše Jan „Patty“ Pavlíček. Po katechezích budou diskuze v menších skupinkách, na kterých se budou podílet farníci z obou farností.
Samotné biřmování by mělo proběhnout po Velikonocích r. 2023 v obou našich farních chrámech.
Přihlašujte se v sakristii kostela nebo osobně u o. Jana. Pokud by někdo měl problém se čtvrtečním termínem přípravy (nap. kvůli tanečním), ať osobně kontaktuje o. Jana.