Skip links

Jak pomoci Ukrajině

Sbírka při včerejších bohoslužbách vynesla 51.600,- Kč. Mnozí jste také poslali peníze na humanitární pomoc Ukrajině na účet Charity. Velký dík za všechny vaše dary a podporu!

Pro ulehčení případného hledání nabízíme několik možností finanční pomoci – snadno z webů následujících organizací:
Charita ČR – charita.cz (číslo účtu 55660022/0800, variabilní symbol 104)
Člověk v tísni – clovekvtisni.cz (číslo účtu 0093209320/0300)
Post Bellum – ukrajina.pametnaroda.cz (číslo účtu 123-6318620207/0100)
Velkou pomocí (tam, kde je to možné) je přechodné ubytování uprchlíků před válkou. Nabídnout je můžete např. přes Charitu – https://dchb.charita.cz/pomoc-pro-ukrajinu/
Nesmíme zapomenout na duchovní pomoc. Naši biskupové se připojili k výzvě papeže Františka, abychom modlitby a půst na Popeleční středu nabídli za Ukrajinu.
Za trpící obyvatele Ukrajiny a nalezení cesty ke spravedlivému míru budeme v tichu prosit při Nikodémově noci tento pátek 4. března po večerní mši sv. (do 21 hodin). Za tento úmysl budeme prosit i v tiché adoraci o následujících středách (18:00 – 18:50).