Skip links

Postní doba u sv. Jakuba

Začátek postní doby – Popeleční středa – je spojen s výzvou papeže Františka, k níž se připojili i naši biskupové, abychom modlitby a půst tohoto dne obětovali za Ukrajinu.

Bohoslužby Popeleční středy pro naši farnost: 8:00 (v kostele sv. Tomáše), 19:00
Před večerní mší sv. se bude zpovídat už od 18 hod.
Bohoslužby jsou jako obvykle v době oprav, tedy:
pondělí – pátek: 19:00
neděle: 8:00, 9:30, 19:00 (SK)
V pátek a sobotu slaví naše farnost také ranní mši v 8:00 hod. v sousedním kostele sv. Tomáše.
Pobožnost křížové cesty se modlíme v úterý, pátek a neděli (SK) od 18:15 hod.
Příležitost ke svátosti smíření je půl hodiny před mší sv., ve středu, pátek a neděli už od 18:15 hod.
Za trpící obyvatele Ukrajiny a nalezení cesty ke spravedlivému míru budeme prosit při bohoslužbách a při středeční tiché adoraci před večerní mší sv. (18:00 – 18:50).
Pokud se chcete během dne přijít pomodlit ke sv. Jakubovi, sledujte, prosím, sekci „Ohlášky“, kde je rozpis plánovaného otevření kostela na daný týden (kvůli opravám dochází k omezením).
foto: Stanislav Knotek