Skip links

K týdnu od 17. 5. do 24. 5. 2020

Tento týden prožíváme (doufejme naposledy) s omezením do 100 účastníků bohoslužeb. Proto bude nutná registrace i příští neděli 24. 5. a též ve čtvrtek 21. 5. o slavnosti Nanebevstoupení Páně  (týká se pouze mše sv. v 19.00, pro mši sv. v 8 hod. to není potřeba).
Od 25. 5. je počet účastníků zvýšen na 300 (a bude postupně navyšován), starosti s počty nám kromě výjimečných situací odpadnou. Bude ovšem nadále třeba dodržovat hygienické předpisy, tedy některé nepříjemnosti (např. roušky při bohoslužbách) musíme stále snášet. Kéž nám nevezmou radost ze společného slavení eucharistie, které jsme dva měsíce nemohli prožívat!
K opatřením současné doby patří též to, že eucharistického Krista přijímáme všichni do rukou. Pokud vám není tento způsob vlastní, nenechte se tím, prosím, odvést od radosti z osobního setkání s naším Pánem. 
Protože se nemají zbytečně protahovat bohoslužby, nejsou letos májové pobožnosti. Otec biskup Vojtěch nás nadále zve k modlitbě růžence denně ve 20 hodin ve svých domovech.
Zatím též neprobíhají společné akce na faře, např. farní kavárna. Věřím, že i na ty se budeme moci brzy těšit, aby naše společenství mohlo i po vnější stránce naplno žít!