Skip links

Liturgické zpěvy Ondřeje Múčky

Ondřej Múčka – varhaník a sbormistr, zpěvák, dirigent a organolog Biskupství brněnského, ale hlavně náš farník, připravil pro dobu postní krásné zpěvy k liturgiím. Vzhledem k současné situaci si je můžete poslechnout na internetu.

Neděle Božího milosrdenství

2. neděle velikonoční: introitus Quasi modo geniti infantes

Neděle Božího milosrdenství byla pro nově pokřtěné křesťany dnem, kdy odkládali svá bílá roucha, která na znamení čistoty křtu po celý týden nosívali. I text vstupní antifony reflektuje tuto čistotu a přirovnává ji k novorozeňatům.

Zamyšlení o. Jana Pacnera

ke 2. neděli velikonoční (Boží milosrdenství)

2. neděle velikonoční: communio Mitte manum tuam

Zpěv k přijímání reflektuje hlavní myšlenku evangelia – obrácení zprvu nevěřícího apoštola Tomáše tím, že na pokyn Ježíše vložil svou ruku na místa po hřebech a ranách.

Boží hod Velikonoční

5. neděle postní

introitus Iudica me, Deus

Text vstupní antifony této neděle nám předkládá naléhavou prosbu člověka těžce zkoušeného protivníky.

Zamyšlení o. Jan Pacner
communio Videns Dominus

Zpěv k přijímání nám znovu ve zkratce vrací před oči Ježíšův zázrak vzkříšení Lazara z mrtvých.

25. 3. Zvěstování Páně

introitus Rorate caeli

Stejný zpěv jako na 4. neděli adventní nám vykresluje atmosféru očekávání Spasitele světa.

Zamyšlení – Mariino ano – o. Jan Pacner
responsorium Missus est Gabriel

Responsorium z modlitby hodin je popisem situace, kdy archanděl Gabriel zvěstuje Panně Marii početí a narození Mesiáše.

4. neděle postní

introitus Laetare Jerusalem

První slovo této antifony dalo přízvisko i samotné neděli, které se říká Laetare – Vesel se!

Zamyšlení o. Jan Pacner
communio Lutum fecit

Zpěv k přijímání ze 4. neděle postní reflektuje evangelium o uzdravení slepého od narození.

Odebírat další videa můžete na YouTube – Ondřej Múčka.