Skip links

Zamyšlení ke Květné neděli o. Jana Pacnera

Milí farníci, sestry a bratři!

Srdečně vás aspoň touto formou zdravím! Těším se, že prostřednictvím televize se budete moci na Zelený čtvrtek zúčastnit obřadů z našeho chrámu (9. dubna 2020 v 17.30 ČT2). I ke Květné neděli jsem si pro vás připravil zamyšlení.

V těchto dnech nás oslovuje svým pastýřským listem náš biskup Vojtěch, najdeme ho na webu Biskupství brněnského. V něm nás též vybízí k modlitbě Otče náš tuto Květnou neděli v 11 hodin za vědomí, že přes všechny své rozdíly patříme k sobě.

Protože pro naprostou většinu není možné přijmout svátost smíření, opět doporučuji krátkou katechezi papeže Františka ke svátosti smíření – Jak se zpovídat během nákazy koronaviru? Případně přímo na YouTube nebo článek Zpověď bez zpovídání na webu Pastorace.cz. Na tomto webu můžeme najít mnohé další kvalitní inspirace, např. návod pro slavení Květné neděle bez bohoslužby.

K plodnému prožití velikonočních svátků mohou přispět krátká videa k jednotlivým dním na www.liturgie.cz.

Pro přemýšlivé typy lze opět doporučit nejen kázání prof. Tomáše Halíka ke Květné neděli, ale i jeho předvelikonoční meditaci „Co je důležité, je očím neviditelné„.

Protože víra v Ježíšovo vítězství nad smrtí se má promítnout také do konkrétní pomoci, upozorňuji na Sbírku pro Česko „Na vlně pomoci proti bezmoci!“, kterou vyhlásila Charita ČR.

Věřím, že ze zmíněných a dalších mnoha impulzů všichni najdeme to, co nás povzbudí a umožní nám i v této situaci prožít opravdové setkání s ukřižovaným a zmrtvýchvstalým Kristem!

Ze srdce přeji i v této situaci pokojné a požehnané prožití Velikonoc!

P. Jan Pacner