Skip links

Rubrika: Zamyšlení

Zamyšlení k Velikonoční neděli

Při slavení liturgie o. Jan Pacner myslí na celou farnost – velikonoční vigilii bude slavit v sobotu ve 20 hodin a mši svatou na Boží hod velikonoční v 11 hodin. Při této bohoslužbě také požehná na dálku pokrmy.

Zamyšlení ke Květné neděli o. Jana Pacnera

Milí farníci, sestry a bratři! Srdečně vás aspoň touto formou zdravím! Těším se, že prostřednictvím televize se budete moci na Zelený čtvrtek zúčastnit obřadů z našeho chrámu (9. dubna 2020 v 17.30 ČT2). I ke Květné neděli jsem si pro vás připravil zamyšlení. V těchto dnech nás

Zamyšlení ke 4. postní neděli

Milí farníci, sestry a bratři! Srdečně vás všechny zdravím, pamatuji na Vás v modlitbě i při mši svaté! Tentokrát neposílám své nedělní zamyšlení písemně, ale můžete si ho poslechnout na YouTube, věřím, že takto to bude osobnější. Těším se pochopitelně na dobu, kdy se budeme

Ke slavnosti sv. Josefa

Milí farníci, sestry a bratři! Na poslední chvíli nabízím dva malé impulsy k dnešní slavnosti sv. Josefa: - Josef se ve svém životě vícekrát setkává se zcela nečekanými situacemi, které jeho život doslova převrací vzhůru nohama. Nepropadne prvotním emocím ani nezačne bědovat, ale snaží se

Slovo o. Jana Pacnera

Milí farníci, sestry a bratři! Učíme se žít v nové situaci, ode dneška ještě s většími omezeními. Věřím, že se danou situaci snažíme brát nejen jako velkou nepříjemnost a ohrožení, ale také jako šanci (znovu)objevit mnohé možnosti, které nám zkušenost církve nabízí. Osobně jsem zvlášť

Zamyšlení na neděli 15. března 2020

Milí farníci, sestry a bratři! Prožíváme první neděli, kdy se nemůžeme fyzicky zúčastnit mše sv. Díky technickým možnostem naší doby máme možnost slyšet nebo vidět nedělní bohoslužbu skrze rozhlas, televizi nebo internet  – viz odkazy Nedělní bohoslužby – přímé přenosy. Kéž i toto spoluslavení je pro