Skip links

Zamyšlení ke 4. postní neděli

Milí farníci, sestry a bratři!

Srdečně vás všechny zdravím, pamatuji na Vás v modlitbě i při mši svaté! Tentokrát neposílám své nedělní zamyšlení písemně, ale můžete si ho poslechnout na YouTube, věřím, že takto to bude osobnější.

Těším se pochopitelně na dobu, kdy se budeme moci setkávat, ale zřejmě to ještě delší čas potrvá. Proto přidávám dva odkazy, abyste měli dostatek „stravy pro duši“.

Slovo na každý den v podání různých kněží: fortna vysílání
Rady jak duchovně nezakrnět ani v době karantény: Neděle „neneděle“

Přeji i v této situaci radostnou a požehnanou neděli!

P. Jan Pacner