Skip links

Pokojné, požehnané a radostné Velikonoce! Aleluja!

„Proč hledáte živého mezi mrtvými? Není zde, byl vzkříšen.“ (Lk 24,5-6)

Milí přátelé, sestry a bratři!
O letošních Velikonocích je toho spousta jinak. Ale to, co jim dává smysl, jejich základní poselství, je stejné: Kristus, který se z lásky k nám vydal na smrt, v moci smrti nezůstal, On žije!
Ze srdce přeji nám všem, aby tato skutečnost byla i letos zdrojem naší radosti, aby světlo Ježíšova vzkříšení ozařovalo naše životní cesty, aby bylo vždy znovu silou, která nám dává odvahu jít dál a nemalomyslnět ve zkouškách a těžkostech života!
Pokojné, požehnané a radostné Velikonoce! Aleluja!

o. Jan