Skip links

Velikonoční poselství Urbi et Orbi

Liturgii Zmrtvýchvstání Páně sloužil Svatý otec v bazilice sv. Petra opět pouze za symbolické účasti několika osob, ale v přímém televizním a internetovém přenosu. Bohoslužba slova vyvrcholila zpěvem Janova evangelia (Jan 20,1-9) v latině a řečtině, jak je zvykem při této slavnosti. Namísto kázání následovala chvíle ztišení. Bohoslužbu zakončil zpěv mariánského hymnu Regina Caeli, po kterém papež pronesl velikonoční poselství Urbi et Orbi, jež zakončil slovy:

„Drazí bratři a sestry,

Lhostejnost, sobectví, rozdělení, zapomnění opravdu nejsou slova, která chceme slyšet v této době. Chceme je odstranit z každé doby! Zdá se, že převažují, když jsme přemoženi strachem a smrtí, to znamená, když ve svém srdci a svém životě nenecháváme vítězit Pána Ježíše. On, který již porazil smrt a otevřel nám cestu k věčné spáse, ať vyžene temnotu z našeho ubohého lidstva a uvede nás do Svého zářivého dne, který nezná setmění.“

Celé poselství najdete na webu radiovaticana.cz:

Velikonoční poselství papeže Františka Urbi et Orbi, 12. dubna, bazilika svatého Petra