Skip links

Zamyšlení na neděli 15. března 2020

Milí farníci, sestry a bratři!

Prožíváme první neděli, kdy se nemůžeme fyzicky zúčastnit mše sv. Díky technickým možnostem naší doby máme možnost slyšet nebo vidět nedělní bohoslužbu skrze rozhlas, televizi nebo internet  – viz odkazy Nedělní bohoslužby – přímé přenosy. Kéž i toto spoluslavení je pro nás zdrojem pokoje a důvěry!

Kostel sv. Jakuba je otevřen k osobní modlitbě od 10 do 17 hodin. Rozhodně ovšem nedoporučuji kostel navštěvovat lidem starším, nemocným či se zdravotními problémy. Chraňme zdraví své i lidí kolem nás!

Vzhledem k tomu, že Vás nemohu oslovit osobně, nabízím alespoň krátké zamyšlení k dnešnímu evangeliu.

Zamyšlení k evangeliu 3. postní neděle – Jan 4, 5-42

V centru dnešního evangelia je setkání. Ani nám mnohdy nedochází, jak se z pohledu člověka tehdejší doby toto setkání vůbec „nehodilo“. Proč?
Ježíš se setkává se ženou. Pokud by chtěl být respektovanou náboženskou autoritou, tak by se jí obloukem vyhnul. Vždyť muž se na veřejnosti podle tehdejších představ rozhodně neměl „zahazovat s nějakou ženskou“! Ostatně, jak říká sám text, Ježíšovi učedníci se divili, že mluví s ženou.
Ježíš se setkává se Samaritánkou. Tedy s někým z národa, který sice měl blízko k Židům, ale neuchoval si neporušenou víru. Jinak řečeno, Ježíš mluví s heretičkou.
Ježíš se setkává se ženou, která nemá vnímavost pro duchovní otázky. Všemi deseti by brala, kdyby Ježíš nějak zařídil, aby se nemusela dřít s čerpáním a donášením vody, ale jinak ji – zdá se – nic hlubšího nezajímá.
Ježíš se setkává se ženou, která žije v hříchu. Buď si nezávazně užívá s muži, nebo (pravděpodobněji) si lásku svých partnerů neumí udržet, každopádně co se týče jejích vztahů a intimního života, je to průšvih!
Když už Ježíš toto setkání dopustil, jak by měl reagovat? Neměl by, jako svatý Boží Syn, tuto hříšnici neúprosně odsoudit? Ježíš neschvaluje hřích, ten odsuzuje, ale ne člověka, ani tuto ženu! Naopak jí opravdu otevírá „pramen vody živé“ a dokonce z ní dělá hlasatelku radostné zvěsti, vždyť „mnoho Samaritánů z toho města v něj uvěřilo pro řeč té ženy“!
Ježíš ukazuje Boha, v kterého věříme! Boha, který neposlal svého Syna na svět, aby ho odsoudil, ale aby ho zachránil! I v těchto dnech, kdy jsme konfrontováni se skutečnostmi, které nikdo z nás neprožil a které vzbuzují mnoho obav, nás víra vede k důvěře, že platí, co napsal náš otec biskup Vojtěch na závěr svého rozhodnutí v souvislosti s pandemií koronaviru: I v této době je milující Bůh s námi!

P. Jan Pacner, farář